O projekcie

Projekt Fundacji im. J. Chylińskiej realizowany w ramach grantu programu „Patriotyzm Jutra”

Celem głównym projektu jest edukowanie młodego pokolenia Polaków w zakresie wiedzy o działaniach polskich Sił Zbrojnych w Europie Zachodniej. Chcielibyśmy, żeby polska młodzież rozumiała co oznaczało dla polskich żołnierzy „walczyć za Europę, umierać za Polskę”. Prezentacja w grze edukacyjnej SOSAB, historii Gen. Sosabowskiego oraz utworzonej przez niego brygady pozwoli lepiej zrozumieć wkład Polaków w wyzwalanie innych państw w czasie II wojny światowej oraz promować wzorzec świadomego własnej tożsamości Polaka – Europejczyka.

Sylwetka Gen. Sosabowskiego jak również sama historia brygady i przywracania jej pamięci po II wojnie światowej stanowią doskonałą podstawę do promowania wartości i wzorców postępowania, kształtowania charakteru młodych osób. Tematem wiodącym projektu jest sylwetka Gen. Stanisława Sosabowskiego, historia 1 Samodzielnej Brygady Spadochronowej, jej udział w operacji Market Garden oraz historia przywracania pamięci Polskim żołnierzom przez zwykłych obywateli Holandii, rząd holenderski i Rodzinę Królewską.

Jednym z celów projektu jest ukazanie historii i tradycji jako istotnych dla zrozumienia samego siebie i świata współczesnego, cenne źródło wartości, wzorców i odniesień. Za pomocą historii gen. Sosabowskiego i jego żołnierzy, przedstawionych w grze pokazujemy (w przystępny dla młodego odbiorcy sposób), jak istotny wpływ na historię Europy Zachodniej mieli Polscy żołnierze, który umierali za wolność obcych krajów. Uważamy to zagadnienie za szczególnie istotne w kontekście trwającej emigracji Polaków do Europy Zachodniej.

Warto żeby Polacy którzy być może w przyszłości wyemigrują czasowo z Polski lub będą uczyć się na zachodnioeuropejskich uniwersytetach, byli świadomi udziału Polskich Sił Zbrojnych za granicą. Dzięki angielskiej wersji gry SOSAB, będą mieli również okazję zainteresować tym zagadnieniem przyjaciół z innych krajów.

Problematyka jaką porusza nasz projekt dotyczy lat 1940 – 1947 oraz współcześnie trwającego procesu przywracania należytej pamięci Gen. Sosabowskiemu i jego żołnierzom (nadanie odznaczeń brygadzie przez rząd holenderski, wydarzenia towarzyszące rocznicom operacji Market Garden w miejscowości Driel, działania holenderskiej organizacji Polen- Driel). Główne zagadnienia, które porusza nasza gra to: formowanie polskiej brygady spadochronowej w Szkocji, charakter i męstwo Gen. Sosabowskiego (na podstawie dwóch pamiętników „Najkrótszą drogą” i „Droga wiodła ugorem”), udział Polaków w bitwie pod Arnhem, męstwo Polaków walczących o wolność innych narodów Europy, sytuacja polskich żołnierzy po zakończeniu wojny.

Edukacyjna gra planszowa SOSAB, to gra typu „print and play”, dostępna bezpłatnie do pobrania w zakładce „Pobierz grę”. Wszystkie jej elementy można wydrukować w domu lub szkole.

Premiera gry SOSAB odbędzie się 9 grudnia 2015 r. w Muzeum Wojska Polskiego (sala Polskich Sił Zbrojnych na Zachodzie) o godz. 14.30 (udział wyłącznie z zaproszeniem).

Informacji o grze SOSAB udziela Koordynator Projektu:

Marta Ponikowska, biuro@fundacjachylinskiej.pl

Web